Psykosyntese Praksis Samtaleterapi Irene Dorthea Teien Kontakt

Psykosyntese, også kalt "psykologi med sjel",
tar utgangspunkt i samtalen og vår lengsel og evne til å heles.
Den vektlegger bevisstheten om dilemmaene i våre liv
og hvordan vi kan integrere dem på en fruktbar måte.

En psykosynteseterapeut har som utgangspunkt
det gode i mennesket, det som gir oss glede.
Gjennom fokus på det som skjer i øyeblikket,
kan du bli oppmerksom på hvordan du blokkerer eller åpner for glede.

Vi sier at veien til glede går igjennom bevisstheten om vår ”skygge side”.
Ved å akseptere deg selv som du er, kan du endre ditt samspill med andre.
Du vil da kunne bruke din vilje til å nå mål
som styrker deg og gir deg mening.

Vår lengsel etter ro, glede, tilhørighet, mening etc. 
ser vi på som lengsel etter å erfare vårt potensiale.
I terapien kan dette aspektet oppleves som øyeblikk
hvor du erfarer en helende kjærlighet til deg selv.
Samtidig kan du komme i kontakt med følelser som sinne og sorg.


Roberto Assagioli (1888-1974) psykosyntesens far, var italiensk psykiater.
Han var kollega med Freud og studerte samtidig østlig filosofi.
Assagioli integrere kunnskapen om menneskets underbevissthet og
det transpersonlige (som inspirasjon og kreativitet) inn i en forståelsesmodell.

Han har et spesielt fokus på viljen. Han utfordrer oss til å få innsikt i hva vilje er og hvordan vi bruker den, gjennom erfaring.

Det første psykosyntese instituttet etablerte Assagioli i Roma 1928. Nå er det mange skoler i Europa og USA.  Norsk Institutt for Psykosyntese ble etablert i 1997.