Psykosyntese Praksis Samtaleterapi Irene Dorthea Teien Kontakt

SAMTALETERAPI

Jeg tror at mennesket selv har evnen til å vite hva det trenger for å komme videre.
Vi har det i oss.

Først er det viktig å bli bevisst de tankene og følelsene en har
og hvordan en uttrykker seg.
Dette kan gi deg en mulighet til i større grad  ”å eie deg selv”
og bli bevisst  valgene dine.

Det kan medføre 
at både vanskelige og gode følelser og tanker kan dukke opp underveis.
Det kan være smertefullt å oppleve at illusjoner brister.
På den annen side kan det være godt å oppleve seg selv 
som et menneske i sin fulle rett til å være den en er. 
Det kan da oppstå en følelse av frihet,
og man kan bli i stand til å foreta nye valg.


Kjenn ditt indre - bli bevisst ditt uttrykk.
Kjenn ditt uttrykk - bli bevisst din vilje.